Zařaďte přehlednost do svého systému

Možná nekladete důraz na to, abyste zaváděli do Vašeho systému vedení firmy novinky. Možná si myslíte, že Váš systém informací Vám stačí. Možná ale žijete v bludu, že neexistuje nic lepšího, než to, s čím pracujete Vy. Možná se ale mýlíte.

lidské zdroje

  • Zkuste se zastavit a v klidu si projít jednotlivé úseky Vaší firmy po stránce návaznosti a jednoduchosti.
  • Spočítejte si, kolik času trávíte vyhledáváním potřebných informací.
  • Kolik kroků musíte denně udělat, abyste některé informace zjistili.
  • Zamyslete se nad tím, zda nechodíte z práce unaveni zbytečně moc.

Neexistuje přece jenom něco, co Vaši práci usnadní, a zároveň zkvalitní?
Co třeba personální oddělení. Jakým způsobem si vede informace o zaměstnancích? Jak zajišťuje plánování lidských zdrojů? Také si údaje v rychlosti píše na papírky? Nebo si vytiskne email žadatele o práci a hodí jej do šuplíku? A co informace o dosažených vzděláních stávajících zaměstnancích? Nebo o odchodech do penze? Jak pružně personální úsek reaguje na odchody na mateřskou dovolenou? Najde včas záskok? Vzhledem k vývoji technologických postupů zajišťují kvalitně další vzdělávání pracovníků, aby bylo možné promptní zastoupení pracovních pozic? Má přehled o kvalifikacích, kterých je nedostatek?

A nakonec: Dostanete se i Vy jednoduše k těmto informacím? Nebo musíte běhat do vedlejších kanceláří a dožadovat se potřebných informací? Vyvstává tedy otázka: Je Váš systém na personálním úseku kvalitní a vyhovující? Je Vaše plánování lidských zdrojů dokonalé a kvalitní? Ono se totiž může lehce stát, že v rychlosti berete zaměstnance z „ulice“, a tím Vaši firmu neposunete ani stupínek výš. Naopak!

nábor

A to je jen jeden úsek, který Vaší firmu dělá efektivní a spolehlivou. Jak je to s těmi ostatními? Inu, možná nastal čas na přehodnocení přehlednosti pracovních činností jednotlivých úseků. Dejte jim řád. Věřte, že se všem uleví.