Kde stojí Kamenný pastýř

K tomu, aby mohl člověk obdivovat tajuplné menhiry, nemusí cestovat nikam do zahraničí. Stačí si najít ten správný server a zjistit, kde se na našem území tyto památky nacházejí.
o   Co je to vlastně menhir a k čemu v minulosti sloužil?
·        Podle vědců je menhir kámen, který je opracovaný lidskou rukou.
Pochopitelně musí být také dostatečně velký. Většinou je vysoký kolem dvou metrů. Může být ale i vysoký jen jeden metr nebo i přes tři. V České republice se nachází více než stovka těchto němých svědků minulosti.
o   A některé jsou opředeny legendami, z kterých naskakuje husí kůže.
Svou tajemnost menhiry ještě zvyšují tím, že jsou většinou podobné lidské postavě. V pradávných dobách sloužily jako náboženské symboly a používaly se k tajemným rituálům. Někdy je naši předkové vztyčovali na pohřebních místech.
kamenné menhiry

Náš největší menhir

Za nejznámějším menhirem byste se museli vydat do blízkého okolí obce Klobuk na Kladensku. Tady stojí v poli Kamenný pastýř. Vypadá trochu smutně. Široko daleko není nic, co by dosahovalo jeho výšky.
·        Podle některých místních starousedlíků měl Pastýř kolem sebe stádo oveček (další menší menhiry).
·        Ty ale musely opustit svého pána z důvodu orby.
Jiná pověst říká, že je Pastýř kamenný proto, že se mu svěřené ovečky ztratily a on dlouhým stáním zkameněl.Pokud byste ale navštívili tuto oblast, určitě vás místní neušetří té nejznámější pověsti.
o   Pokaždé, když na kostelíku v Klobukách zazní zvon, postoupí Pastýř o jeden krok vpřed.
o   Až přijde Kamenný pastýř na práh kostela, bude konec světa.
menhir champ dolent

Ale není, čeho se bát. Prý zvonění v kostele v protějších Kokovicích vrací kámen zase o ten krok zpět. A i kdyby už se kostelní zvon v Kokovicích neozval, ten kamenný krok je dlouhý jen jako zrnko písku. Takže, pokud se Kamenný pastýř nedá na úprk, můžeme být ještě dlouhou dobu v klidu.
 

4.0
01